Sønderho

Sønderho Borgerforening


Borgerforeningen startede i 1986 og dens formål er at styrke Sønderho som et levende, aktivt samfund. Se vedtægter for foreningen.

Medlemstallet februar 2019: 400, heraf 150 udenfor øen.

Kontingent: Enlige: 150 kr. - Par: 200 kr.


Borgerforeningen udgiver "Sønderho-Nyt" 4 gange om året.

Bestyrelsen:

Formand
Merete Engsted tlf: 7516 4206
Næstformand
Kirsten Nielsen tlf: 3051 5630 
Sekretær
Ide Hansted tlf: 6160 2550
Kasserer
Lone Kromann Brinch tlf: 2326 7183
Webmaster
Niels Oesten tlf: 3025 1429
Bestyrelsesmedlem
Lars Nielsen tlf: 7516 4455
Bestyrelsesmedlem
Margit Lund tlf: 7516 1446

Suppleanter:
Hans Fischer tlf: 7516 4182
Bente Hoel tlf: 7516 4472

Arbejdet foregår i grupper, der starter, når der er behov for det og nedlægges, når arbejdet er færdigt.

Følgende grupper er lige nu aktive:

Bladgruppen: Udgiver "Sønderho-Nyt" 4 gange årligt.
Kontaktperson: Merete Engsted, tlf. 7516 4206

Markedsgruppen: Afholder søndagsmarkeder i sommerperioden.
Kontaktperson: Jørgen Jakobsen, tlf. 2179 2087

Erhvervsgruppen: Her er Sønderhos erhvervsliv repræsenteret.
Kontaktperson: Steen Gleerup, tlf. 2345 4084

Yoga, gymnastik og badminton-gruppen: Herigennem kan man leje baner. Kontaktperson: Laila Toft, tlf. 4029 1850

Motionsrumsgruppen: Varetager og administrerer motionsrummet.
Kontaktperson: Ide Hansted, tlf. 6160 2550

Seniormotion er forbeholdt mænd over 50. Foregår på Skolen, og her kan man én gang i ugen motionere og spille kort og/eller dart.
Kontaktperson: Niels-Erik Engsted, tlf. 7516 4206

Sankt Hans-gruppen: Arrangerer Sankt Hans aften
den 23. juni hvert år ved Kalvekrog med bål,
snobrød til børnene m.m.
Kontaktperson: Birte Fischer, tlf. 26748225

Aktivitetsgruppen: 
Sang hver 1. tirsdag i måneden i Sønderho Kirke.
Kontaktperson: Laila Toft, tlf. 4029 1850
Strik hver torsdag eftermiddag kl. 14-16 i fællesrummet på Sognegården. Kontaktperson: Lone Kromann Brinch, tlf. 2326 7183

Grupper der er fortsat som foreninger:

Børnehuset "Bakskuld"
Sønderho Antenneforening
Sønderho Havn
Sønderhoklubben forestås af Sønderholiv.
Kontakt
Kontaktinformation:

Niels Oesten, webmaster
Sønderho Borgerforening
Digevej 2, Sønderho
6720 Fanø