Sønderho

Sønderho Borgerforening


Borgerforeningen startede i 1986 og dens formål er at styrke Sønderho som et levende, aktivt samfund. Se vedtægter for foreningen.

Medlemstallet juni 2022: 357, heraf 120 udenfor øen.

Kontingent: Enlige: 150 kr. - Par: 200 kr.Borgerforeningen udgiver "Sønderho-Nyt" 4 gange om året.

Bestyrelsen:

Formand
Merete Engsted tlf: 7516 4206
Næstformand
Kirsten Nielsen tlf: 3051 5630 
Sekretær
Ide Hansted tlf: 6160 2550
Kasserer
Grethe Hjelm Nielsen, grethehjelm@gmail.com
Webmaster
Niels Oesten tlf: 3025 1429
Bestyrelsesmedlem
Lars Nielsen tlf: 7516 4455
Bestyrelsesmedlem
Pia Kristoffersen tlf: 6131 7999

Suppleanter:
Camilla Schwartz tlf: 5093 3262
Christina Løjtnant tlf: 5056 4616

Arbejdet foregår i grupper, der starter, når der er behov for det og nedlægges, når arbejdet er færdigt.

Følgende grupper er lige nu aktive:

Bladgruppen: Udgiver "Sønderho-Nyt" 4 gange årligt.
Kontaktperson: Merete Engsted, tlf. 7516 4206

Markedsgruppen: Afholder søndagsmarkeder i sommerperioden.
Kontaktperson: Jørgen Jakobsen, tlf. 2179 2087

Erhvervsgruppen: Her er Sønderhos erhvervsliv repræsenteret.
Kontaktperson: Steen Gleerup, tlf. 2345 4084

Yoga, gymnastik og badminton-gruppen: Herigennem kan man leje baner. Kontaktperson: Katrine Rydahl, tlf. 5191 8975

Motionsrumsgruppen: Varetager og administrerer motionsrummet.
Kontaktperson: Ide Hansted, tlf. 6160 2550

Seniormotion er forbeholdt mænd over 50. Foregår på Skolen, og her kan man én gang i ugen motionere og spille kort og/eller dart.
Kontaktperson: Niels-Erik Engsted, tlf. 7516 4206

Sankt Hans-gruppen: Arrangerer Sankt Hans aften
den 23. juni hvert år ved Kalvekrog med bål,
snobrød til børnene m.m.
Kontaktperson: Birte Fischer, tlf. 26748225

Aktivitetsgruppen: 
Strik hver torsdag eftermiddag kl. 14-16 i fællesrummet på Sognegården. Kontaktperson: Lone Kromann Brinch, tlf. 2326 7183

Grupper der er fortsat som foreninger:

Børnehuset "Bakskuld"
Sønderho Antenneforening
Sønderho Havn
Sønderhoklubben forestås af Sønderholiv.
Kontakt
Kontaktinformation:

Niels Oesten, webmaster
Sønderho Borgerforening
Digevej 2, Sønderho
6720 Fanø