Generalforsamling for Sønderho Borgerforening

3/3/2024
14:00
3/3/2024
16:00
Generalforsamling for Sønderho Borgerforening på Cafe Nanas Stue.

Generalforsamlingi Sønderho Borgerforening

               

                               Søndag den 3.marts 2024 klokken 14 på Fajancen.

 

Dagsorden:

 

1.      Valgaf dirigent

2.      Bestyrelsensberetning ved formanden

3.      Aflæggelseaf regnskab ved kassereren

4.      Fastsættelseaf kontingent

5.      Gruppernesberetninger:

a.     Bladgruppen

b.     Markedsgruppen

c.      Motionsgruppen

d.     Aktivitetsgruppen

e.     Skt. Hans gruppen

f.       Seniormotion

g.     Gymnastik, yoga og badmintongruppen

h.     Erhvervsgruppen

i.       Trafikgruppen

6.      Indkomneforslag

7.      Valgaf bestyrelse og suppleanter:

På valg tilbestyrelsen er Merete Engsted, Lars Nielsen, Pia Kristoffersen og Ide Hansted,

der alle modtagergenvalg.

Suppleanter:Camilla Schwartz og Kirsten Nielsen, der begge modtager genvalg.

8.      Valgaf revisorer:

Andrijana Brinchog Therese Vendelhaven der begge modtager genvalg.

9.      Eventuelt

 

Filer

No items found.