Generalforsamling i Forsamlingshuset

20/3/2023
19:30
20/3/2023
21:30
Generalforsamling for Andelsforeningen Sønderho Forsamlingshus og Sønderho Forsamlingshus Støtteforening

Få mere information på forsamlingshusets websted: https://soenderho-forsamlingshus.dk/

Filer

No items found.