Generalforsamling i Sønderho Antenneforening

5/4/2023
19:00
5/4/2023
21:30

Se dagsorden og referater fra tidligere møder på foreningens hjemmeside: https://www.soenderho-af.dk/soenderho-af-dk/