Generalforsamling i Sønderho Liv

11/3/2024
19:30
11/3/2024
21:30

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1  Velkomst ved forperson

2  Valg af dirigent

3  Valg af referent

4  Beretning

5  Fremlæggelse af regnskab

6  Valg til bestyrelsen

7  Valg af revisor

8  Fastsættelse af kontingent

9  Indkomne forslag

10  Eventuelt

Se i øvrigt:

Om os | Sønderholiv (sonderholiv.dk)