Sønderho

Sønderho Havn og Kåveren

Sønderho havde engang en rigtig havn med store sejlskibe og skibsværfter og, som det ses på billedet til højre fra 1931, var det helt op til forrige århundrede muligt at sejle til Sønderho med mindre både. I dag er der ikke meget vand tilbage.

Men der er nu initiativer i gang for at genskabe havnen, og som det kan ses, begyndte man for nogle år siden at grave. Nu endelig i 2017 er gravetilladelsen i hus, og man kan se havnens historie her.

Samtidig med at initiativtagerne arbejder på at få havnen uddybet, har man fået genrejst det gamle sømærke og vartegn "Kåveren". Det lykkedes i 2011, som det ses af billedet her.

Initiativtagerne har startet foreningen "Sønderho Havn Støtteforening", og på deres websted kan finde yderligere oplysninger.
Kontakt
Kontaktinformation:

Niels Oesten, webmaster
Sønderho Borgerforening
Digevej 2, Sønderho
6720 Fanø