Sønderho

På Fanøs sydspids ligger Sønderho med sine knap 300 huse og ca. 340 helårsbeboere. Byen ligger godt værnet mod vind og vand bag klitter i vest og syd og bag grønne diger mod nord og øst. Byens huse ligger næsten alle solret - eller rettere "vindret" - med gavlene i øst og vest, omgivet af små haver og åbne grønninger. Ind mellem grundstykkerne forgrener sig et net af smalle stier og små krogede veje, som i en labyrint.

Sønderho er i dag en meget grøn landsby, hvor der for 100 år siden kun var få, forpjuskede træer.Byens "hovedgade" Landevejen er, i forbindelse med nykloakering samt omlægning af diverse ledningsnet, blevet nænsomt renoveret. De traditionelle fortove er fjernet og erstattet med pigstensrender afsluttet med græs eller pigsten ind til huse eller stakitter. En praktisk trafikdæmpende foranstaltning, idet man gerne vil forsøge at mindske den kørende trafik i byen. Derfor er også parkering uden for de afmærkede P-pladser forbudt overalt i byen. Besøgende og feriegæster opfordres derfor til at lade bilen stå og nyde byen til fods. Afstandene er ikke større end at det sagtens kan lade sig gøre. Som afslutning på byforskønnelsen har kommunen bevilget nye lamper og skilte, så det hele fremstår smukt og harmonisk.

Sønderho kaldes med god ret en kulturperle med de mange fredede bygninger. Bebyggelsen i Sønderho er særegen og byggemåden er stædigt fastholdt. Der er opført "moderne" huse i byen, men de traditionelle fanøhuse har stadig den største tiltrækningskraft. Desværre overgår flere og flere til sommerbrug, hvilket gør det svært at opretholde indbyggertallet, så byen kan holdes levende. Heldigvis sker det modsatte også, så folk flytter hertil for at nyde freden og roen. Den moderne teknologi som f.eks. en fortrinlig internetforbindelse gør, at man sagtens kan bosætte sig i Sønderho og stadig have et arbejdsliv, der rækker ud over øen. Med et af de seneste initiativer til bevarelse af et levende Sønderho, nemlig børnehuset Bakskuld, er det nu også lettere at bo her med små børn, idet der dermed er så fremragende pasningsmuligheder.

Turismen er stadig hovedgrundlag for byens eksistens og bevirker, at butikker, spisesteder og bibliotek kan holde åbent hele året. Byen har stadig egen præst med bopæl i den smukke præstegård, og der er ligeledes mange dygtige håndværkere, der med den store koncentration af gamle huse samt sommerhuse har nok at se til. Sønderho har en redningsstation og et frivilligt brandkorps. Begge dele en betryggelse, når man bor på en ø. Byen har et rigt foreningsliv, så man behøver ikke kede sig . Sønderho Borgerforening arbejder for at bevare Sønderho som levende samfund dog med rod i gamle traditioner.
Kontakt
Kontaktinformation:

Niels Oesten, webmaster
Sønderho Borgerforening
Digevej 2, Sønderho
6720 Fanø