Inforummet

Gå til Inforummet

For at kunne hjælpe vore gæster på den bedste mulige måde, har Sønderho Borgerforening taget flere initiativer:

Borgerforeningen har indrettet et Info-rum ved rutebilstationen. Det er døgnåbent hele året. I Info-rummet findes et stort udvalg af brochurer med relation til Sønderho samt plancher, der fortæller om de meget forskelligartede oplevelser, man kan få her i byen og i naturen omkring den.

I Info-rummet kan man bl.a. hente et udførligt byvandringskort og en højvandskalender, og på det store bykort kan man orientere sig og se henvisninger til de lokale handlende og erhvervsdrivende.No items found.