Sønderho

Gå til Sønderho

På Fanøs sydspids ligger Sønderho med sine knap 300 huse og ca.295 helårsbeboere. Byen ligger godt værnet mod vind og vand bag klitter i vestog syd og bag grønne diger mod nord og øst. Byens huse ligger næsten allesolret - eller rettere "vindret" - med gavlene i øst og vest, omgivetaf små haver og åbne grønninger. Ind mellem grundstykkerne forgrener sig et netaf smalle stier og små krogede veje, som i en labyrint.

Sønderho er i dag en meget grøn landsby, hvor der for 100 årsiden kun var få træer. Byens “hovedgade” Landevejen blev i forbindelse medkloakeringen i 1999 nænsomt renoveret, og Sønderho modtog i 2001 prisen som smukkestelandsby, hvilket kan ses på hjørnet ved Lorenzens butik.

Sønderho kaldes med god ret en kulturperle med de mange frededebygninger. Bebyggelsen i Sønderho er særegen og byggemåden er stolt fastholdt.Der er opført "moderne" huse i byen, men de traditionelle fanøhusehar dog fortsat den væsentligste rolle i byen. Desværre er en stor del afhusene overgået til sommerbrug, hvilket gør det svært at opretholde indbyggertallet,så byen kan holdes levende. Heldigvis sker det modsatte også, så folk flytterhertil for at nyde freden og roen. Den moderne teknologi som f.eks. enfortrinlig internetforbindelse gør, at man sagtens kan bosætte sig i Sønderhoog stadig have et arbejdsliv, der rækker ud over øen. Men et af de bedsteinitiativer for at bevare Sønderho, som et levende samfund er dog bevarelsen afbørnehuset Bakskuld, som har stor betydning for at bosætningen i Sønderho igener steget.

Turismen er stadig hovedgrundlag for byens eksistens og bevirkerat butikker, spisesteder og bibliotek kan holde åbent hele året. Byen harstadig egen præst med bopæl i den smukke præstegård, og der er ligeledes mangedygtige håndværkere, der med den store koncentration af gamle huse samtsommerhuse, har nok at se til. Sønderho har en redningsstation og et frivilligtbrandkorps. Begge dele en betryggelse, når man bor på en ø. Byen har et rigtforeningsliv, så man behøver ikke kede sig! Sønderho Borgerforening arbejderfor at bevare Sønderho som levende samfund dog med rod i gamle traditioner.

No items found.