Sønderho Motion

Gå til Sønderho Motion

Sønderho Motion finder man ved siden af brandstationen.

Medlemskab

Abonnement i 3 måneder er 300 kr.

Abonnement i 6 måneder er 500 kr.

Abonnement i 1 år er 800 kr.


Et husstands abonnement koster 800 kr. + 400 kr.

Gæst i følge med et medlem 30 kr., som kommes i postkassen i rummet.

Nøglebrik inkl. depositum er 60 kr. Brikken er personlig.

Brugen af maskinerne er på eget ansvar.

Foreningen

Sønderho Motion er en del af Sønderho Borgerforening. Sønderho Motion er således ikke en selvstændig forening, men har særskilt økonomi, regnskab og administration.

Arbejdsgruppen omkring Sønderho Motion

 • Ide Hansted  tlf. 61 60 25 50
 • Edel Palle  tlf. 29 92 93 71
 • Annemarie Ohn  tlf. 25 85 49 95
 • Dorthe Schwartz  tlf. 23 27 34 10

Medlemsregistrering, betaling og låsebrikker

Edel Palle

Kasserer

Dorthe Schwartz

Åbningstider

Hver dag 6:00 til 22:00

Ordensreglement for brug af motionsrummet

 • Brug af motionsrummer kræver gyldigt medlemskab af Sønderho Motion.
 • Alle over 16 år kan tegne medlemskab.
 • Børn har ikke adgang til rummet.
 • Det udleverede nøglekort er personligt, og må ikke udlånes til anden person. Konstateres misbrug vil nøglekortet blive spærret.
 • Der må ikke indtages medbragt mad i motionsrummet, dog er det tilladt at medbringe en drikkedunk.
 • Der må ikke indtages alkohol, euforiserende stoffer eller anabolske steroider i rummet.
 • Der skal anvendes indendørs fodtøj.
 • Maskiner afsprittes efter brug.
 • Medbring et håndklæde

Fejl og mangler noteres i den fremlagte bog.


Overtrædes ordensreglementet har arbejdsgruppen ret til at suspendere nøglekortet.

No items found.